2017 թվականի չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն/ ն.Դ

Հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն ն-դ

Չդասակարգված

2017 թվականի չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

Հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն

Չդասակարգված

2018 թվականի բյուջեի նախագիծ/ Դպրոցի բյուջեի նախագիծը քննարկվել և հավանության է արժանացել դպրոցի խորհրդի կողմից

02.10

Չդասակարգված

2018 թվականի բյուջեի նախագիծ/ շահագրգիռ կոմերի կողմից կատարված փոփոխություններ չկան, նախնական բյուջեն մնում է նույնը։

02.10

Չդասակարգված

Հաշվետվություն ն/դ

Հաշվետվություն.ն.դ

Չդասակարգված

Հաշվետվություն

Հաշվետվություն

Չդասակարգված

<> ՊՈԱԿԻ 2018 թվականի բյուջեի նախագիծ

02.10

Չդասակարգված

Հիմնարիկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն

Հիմնարիկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն

Չդասակարգված

Հիմնարիկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն Ն/դ

Հիմնարիկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն

Չդասակարգված

ՊՈԱԿ-ի ամփոփ հաշվապահական հաշվեկշիռ

Scan1

Չդասակարգված