Հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն/ նխ

Հաշվետվություննխ

Չդասակարգված

Հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն

Հաշվետվություն

Չդասակարգված

Գնումների պլան/նախակրթարան

Scan10003

Չդասակարգված

Գնումների պլան

Scan10002

Չդասակարգված

2017 թվականի չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն/ ն.Դ

Հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն ն-դ

Չդասակարգված

2017 թվականի չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

Հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն

Չդասակարգված

2018 թվականի բյուջեի նախագիծ/ Դպրոցի բյուջեի նախագիծը քննարկվել և հավանության է արժանացել դպրոցի խորհրդի կողմից

02.10

Չդասակարգված

2018 թվականի բյուջեի նախագիծ/ շահագրգիռ կոմերի կողմից կատարված փոփոխություններ չկան, նախնական բյուջեն մնում է նույնը։

02.10

Չդասակարգված

Հաշվետվություն ն/դ

Հաշվետվություն.ն.դ

Չդասակարգված

Հաշվետվություն

Հաշվետվություն

Չդասակարգված