01.01.2018 — 30.06.2018 ժամանակահատվածի հաշվետվություն/ ն/դ

004

005

Չդասակարգված

01.01.2018 — 30.06.2018 ժամանակահատվածի հաշվետվություն

002

003

Չդասակարգված

Բյուջետային ծախսերի և պարտքերի հաշվետվություն, Ճշտված տարբերակ

բյուջետային ծախսերի և պարտքերի հաշվետվություն

Չդասակարգված

Բյուջետային ծախսերի և պարտքերի հաշվետվություն ն-դ / Ճշտված տարբերակ

բյուջետային ծախսերի և պարտքերի հաշվետվություն ն-դ

Չդասակարգված

Հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն/ նխ

Հաշվետվություննխ

Չդասակարգված

Հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն

Հաշվետվություն

Չդասակարգված

Գնումների պլան/նախակրթարան

Scan10003

Չդասակարգված

Գնումների պլան

Scan10002

Չդասակարգված

2017 թվականի չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն/ ն.Դ

Հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն ն-դ

Չդասակարգված

2017 թվականի չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

Հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն

Չդասակարգված