Բյուջեի նախագիծ

Բյուջեի նախագիծ

Չդասակարգված

Ռիսկերի գնահատում

ռիսկի գնահատում

Չդասակարգված

Հաշվետվություն, ճշտված

Scan10001

Չդասակարգված

Հաշվետվություն նխ, ճշտված տարբերակ

Scan1

Չդասակարգված

Եռամսյակային հաշվետվություն, ն.դ

Եռամսյակային հաշվետվություն, ն.դ

Չդասակարգված

Եռամսյակային հաշվետվություն

Եռամսյակային հաշվետվություն

Չդասակարգված

01.01.2018 — 30.06.2018 ժամանակահատվածի հաշվետվություն/ ն/դ

004

005

Չդասակարգված

01.01.2018 — 30.06.2018 ժամանակահատվածի հաշվետվություն

002

003

Չդասակարգված

Բյուջետային ծախսերի և պարտքերի հաշվետվություն, Ճշտված տարբերակ

բյուջետային ծախսերի և պարտքերի հաշվետվություն

Չդասակարգված

Բյուջետային ծախսերի և պարտքերի հաշվետվություն ն-դ / Ճշտված տարբերակ

բյուջետային ծախսերի և պարտքերի հաշվետվություն ն-դ

Չդասակարգված